15. Konferencja
Sekcji Kardiologii Sportowej

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

1-2 grudnia 2023 r.
Hotel Lord, Warszawa

-141Dni 00Godziny -25Minuty -27Sekundy

Organizatorzy

Komitet naukowy

Przewodnicząca:

 • Maria Miszczak-Knecht

Członkowie:

 • Renata Główczyńska
 • Iwona Cygankiewicz
 • Anna Turska-Kmieć
 • Bartosz Szafran

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • Bartosz Szafran

Członkowie:

 • Maria Miszczak-Knecht
 • Mariola Piotrowska

Patronaty honorowe

Sponsorzy i wystawcy
O konferencji

Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, po raz drugi w dwudniowej odsłonie, to wyjątkowe wydarzenie naukowe zrzeszające wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych zainteresowanych tematem kardiologii sportowej.

W bogatym programie merytorycznym spotkania uwzględniono wykłady dydaktyczne wybitnych osobistości ze świata kardiologii, warsztaty szkoleniowe, a także sesję przypadków klinicznych, które zostaną zaprezentowane przez uczestników konferencji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nie tylko specjalistów kardiologii, ale także wszystkich tych, którzy w swojej codziennej praktyce sprawują opiekę nad aktywnymi fizycznie pacjentami.

Tematy przewodnie

 • Nagły zgon sercowy u sportowców
 • Badania elektrokardiograficzne sportowców
 • Badanie echokardiograficzne u sportowców
 • Zaburzenia rytmu i przewodnictwa
 • Obrazowanie w kardiologii sportowej
 • Rola układu autonomicznego w sporcie
 • Wady serca wrodzone i nabyte a sport
 • Nadciśnienie tętnicze a sport
 • Omdlenia u sportowców
 • Badania przesiewowe u sportowców
 • Genetyka w sporcie
 • Niedozwolone wspomaganie sportowców
 • Zwolnienie dzieci z WF – jak walczyć z tą plagą
 • Zabezpieczenie medyczne obiektów i imprez sportowych
 • Sporty ekstremalne a zdrowie 
Opłaty

Sprawdź wysokość opłat i zasady uczestnictwa
w 15. Konferencji Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kardiologią sportową na 15. Konferencję Sekcji Kardiologii Sportowej PTK. Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach 1-2 grudnia 2023 r., w Hotelu Lord w Warszawie przy Alei Krakowskiej 218.

Po ciepłym przyjęciu nowej formuły naszego spotkania, która miała inaugurację w 2022 roku, Konferencja będzie miała charakter dwudniowego, bardzo intensywnego naukowo i szkoleniowo wydarzenia. Zaplanowaliśmy je w taki sposób, aby uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Niespodzianką będzie niewątpliwie wykład inauguracyjny. Na pierwszy dzień naszego spotkania prócz uroczystego otwarcia, które uświetni wspomniany wykład, zaplanowaliśmy też sesję przypadków klinicznych, które prezentować będą uczestnicy konferencji, a komentarzami opatrzą autorytety kardiologii sportowej. Szczegóły znajdziecie poniżej. Mamy nadzieję na równie liczny, jak w ubiegłym roku udział osób prezentujących, słuchaczy i komentujących.

Obok wykładów dydaktycznych zaplanowaliśmy kilka sesji warsztatowych. To doskonała forma zdobycia praktycznej wiedzy oraz wymiany doświadczeń. W tym roku tradycyjnie poświęcone zostaną one testom ergospirometrycznym oraz analizie zapisów EKG zarówno pediatrycznych, jak i u osób dorosłych.  Tematyka wykładów i warsztatów jest kierowana nie tylko do kardiologów, ale również do lekarzy sportowych i podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzy tych specjalności, do których jako pierwszych „trafiają” sportowcy. Szczegółowy program będzie wkrótce dostępny na stronie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy na początku grudnia do Warszawy!

SESJA PRZYPADKÓW

Zaproszenie do sesji przypadków

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji do planowanej po raz drugi na konferencji Sekcji Kardiologii Sportowej sesji przypadków klinicznych, która odbędzie się w pierwszym dniu konferencji, 1 grudnia, w godzinach wieczornych. Sesja odbędzie się pod hasłem “Mój sportowiec…”. Przypadki dotyczyć mogą szeroko rozumianej kardiologii sportowej, zarówno sportowców profesjonalnych, jak i amatorów, osób dorosłych i dzieci aktywnych sportowo. Mogą to być opisy ciekawych prób wysiłkowych, echokardiografii, EKG, zdarzeń sercowo – naczyniowych, które miały miejsce w czasie zawodów, treningów, czy też poza nimi. W żaden sposób nie chcemy ograniczać inwencji zgłaszających, jednak przypadki powinny mieć związek z aktywnością fizyczną. Zgłoszeń prosimy dokonywać do dnia 10 listopada 2023 roku poprzez przesłanie na adres mailowy sks@evereth.pl krótkiego opisu przypadku. Najlepsze zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do prezentacji w czasie sesji przypadków klinicznych, którą poprowadzą autorytety polskiej kardiologii sportowej.

Zakwaterowanie

Istnieje możliwość zakwaterowania w miejscu konferencji na preferencyjnych warunkach na hasło SKS2023.

W celu rezerwacji noclegu w miejscu konferencji prosimy o kontakt z hotelem Lord:

Hotel Lord
Al. Krakowska 218 02-219 Warszawa

tel: +48 22 574 20 00
e-mail: Recepcja@HotelLord.pl

Wszystkie wykłady i warsztaty konferencji, a także wydarzenia towarzyszące odbędą się w Hotelu Lord w Warszawie.

Patronat medialny

KOntakt z organizatorem

Evereth Publishing Sp. z o.o.
wydawnictwo naukowe
www.evereth.pl

Biuro Organizacyjne

ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa
Tel.: 22 813 21 92;
Fax: 22 213 96 17
kontakt@evereth.pl

Kontakt dla uczestników

Wioletta Tomczyszyn

22 813 21 92
w.tomczyszyn@evereth.pl

Kontakt dla wystawców

Małgorzata Filipek

+48 726 300 806
m.filipek@evereth.pl