Opłata konferencyjna

Podane ceny opłaty konferencyjnej są kwotami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska oraz INFARMA.

**Program pozamerytoryczny finansowany ze środków własnych organizatora

Istnieje możliwość zakwaterowania w miejscu Konferencji na preferencyjnych warunkach na hasło SKS2023.

W celu rezerwacji noclegu w miejscu konferencji prosimy o kontakt z hotelem Lord:

Hotel Lord
Al. Krakowska 218
02-219 Warszawa

tel: +48 22 574 20 00
e-mail: Recepcja@HotelLord.pl

Opłata konferencyjna dla uczestników obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji
  • uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
  • wystawę firm
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe
  • lunch (2.12.2023 r.) w miejscu konferencji

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

  • przerwy kawowe
  • lunch (2.12.2023 r.) w miejscu konferencji

*Przerwa kawowa i lunch serwowane w wydzielonym punkcie gastronomicznym poza sektorem dostępnym dla uczestników konferencji.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zjeździe w terminie do dnia 31 października 2023 r.​, koszty uczestnictwa zostaną zwrócone w całości.

Po dniu 31 października 2023 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa. Możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek:

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa

nr konta:
61 1090 1753 0000 0001 4680 1414

tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja SKS 2023

Prosimy o dokonywanie wpłat z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego. Ostateczny termin wpłaty upływa po maksymalnie 7 dniach od dnia rejestracji. W przypadku braku płatności osoba rejestrująca się nie zostanie wpisana na listę uczestników konferencji.

Z uwagi na względy organizacyjne nie przyjmujemy płatności w ratach.

Potwierdzenie

Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail podany przy rejestracji wysyłamy fakturę, która jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji. Prosimy o dochowywanie terminów rejestracji i wpłat.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.