Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 1 grudnia 2023 r. (piątek) kolacja z muzyką godzina 20:30 * **

*Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Polska oraz INFARMA.

**Program pozamerytoryczny finansowany ze środków własnych Organizatora (Evereth Publishing)